Критерії оцінювання

Критерії оцінювання навчальних досягнень  учнів 1-4  класів

  Оцінювання  навчальних досягнень учнів 1-4 класів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13.07.2021 №813 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти».

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-ocinyuvannya-rezultativ-navchannya-uchniv-1-4-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti

      Згідно з  Державним стандартом початкової освіти отримання даних, їх аналіз та формулювання суджень про результати навчання учнів здійснюють у процесі формувального та підсумкового оцінювання.

     Оцінюванню підлягають об’єктивні результати навчання та особистісні надбання учнів, які виявляються у процесі досягнення результату навчання.

     Особистісні надбання учнів у 1-4 класах виражаються вербальною оцінкою. У Свідоцтві досягнень сформований очікуваний результат позначається «V».

      Об’єктивні результати навчання учнів у 1-2 класах виражаються вербальною оцінкою (у Свідоцтві - «V»), у 3-4 класах – рівневою оцінкою на підставі рішення педради (протокол № 01 від 27.08.2021р.). Рівень результату навчання позначаємо буквами: «початковий» (П), «середній» (C), «достатній» (Д), «високий (В)».

      Формулювання оцінювальних суджень, визначення рівня результату навчання здійснюється на основі Орієнтовної рамки оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів ЗЗСО (Додаток 1 до методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти. Наказ МОН України від 13.07.2021 №813).

Критерії оцінювання навчальних досягнень  учнів 5-6  класів

Оцінювання  навчальних досягнень учнів 5 класів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 01.04.2022289 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти».

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-ocinyuvannya-navchalnih-dosyagnen-uchniv-5-6-klasiv-yaki-zdobuvayut-osvitu-vidpovidno-do-novogo-derzhavnogo-standartu-bazovoyi-serednoyi-osviti

Українська мова

Українська література

Математика

Англійська мова

Історія

Зарубіжна література

Технології

Інформатика

Здоров'я, безпека, добробут

Пізнаємо природу

Фізична культура

Інтегрований курс" Мистецтво". Образотворче мистецтво.

.

Критерії оцінювання навчальних досягнень  учнів 7 -11 класів

 Оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи здійснюється за 12-бальною шкалою (відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»).

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1222729-13/conv#n83

      Оцінювання навчальних досягнень учнів старшої школи здійснюється за 12-бальною системою (шкалою), відповідно до наказу МОН України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0566-11#Text


Українська мова

Українська література

Математика

Англійська мова

Історія

Захист України

Фізика

Біологія

Хімія

Географія

Технології(трудове навчання)

Інформатика

Зарубіжна література

Фізична культура 

Основи здоров'я

Образотворче мистецтво

Мистецтво

Критерії оцінювання навчальних досягнень  учнів з профільних предметів.

У КУ Сумська СШ №29, м.Суми  створено та відпрацьовано систему художньо-естетичної діяльності, котра забезпечує  можливість отримання    безперервної художньо-естетичної освіти і складає основу для подальшої самореалізації, має відкритий характер, широкий простір для вдосконалення, відродження кращих національних традицій і впровадження інноваційних технологій.

Заклад освіти забезпечує здобуття початкової  і профільної мистецької  освіти одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти на всіх рівнях. Мистецьку освіту в закладі забезпечують 7 профільних відділів: фортепіанний відділ, вокально-хоровий відділ, відділ народних інструментів, відділ духових інструментів, театральне відділення, хореографічне відділення, кафедра образотворчого мистецтва.


Критерії оцінювання з профільних предметів (3-4 клас)

Критерії оцінювання учнів з профільних предметів (5-9 клас)

Історія світової художньої культури