Замовлення підручників

Витяг з протоколу засідання педагогічної ради по вибору підручників та посібників для 5 та 6 класів НУШ 

Протокол 5- 6(2023)

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників та посібників для 5 та 6 класів НУШ

Результати 5-6(2023)

Протокол засідання педагогічної ради по вибору підручників та посібників
для 1 класу 

Протокол 1 клас

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників та посібників
для 1 класу

Результати 1 клас